Historiek

De Lindekes

historiek

historiek

Foto genomen rond 1904/1905. Je ziet hier achter de toog Sidonie de Cort (geboren 7 november 1879) gehuwd met Verbruggen.
Sidonie was de dochter van Corneel Jozef de Cort en Virginia de Groof.

“De Tien Linden” – “De Lindekes”, een bruisende eeuwling!

In 1859 werd op het Kerkeveld, gelegen aan de Doornweg te Wilrijck, de hoeve “De Tien Linden” opgericht op het perseel Garsblok, wat grasweide of gersteveld betekent.

In 1905 werd de hoeve heropgebouwd tot een herberg.
De oprichter, Corneel Jozef de Cort, werd geboren op 8 mei 1852 in de Oudestraat “Duivelhoek” te Wilrijck. Hij huwde in 1876 met Virginia de Groof, en na de geboorte van hun eerste kind weken ze uit naar Aartselaar, alwaar er nog 8 nakomelingen het levenslicht zagen.

In 1892 keert Corneel de Cort terug naar onze gemeente en vestigd zich als leenpachter op de beschreven hoeve.

Tussen 1893 en 1899 vergroot het gezin nog met 4 kinderen.

Op 52-jarige leeftijd zegt Corneel de boerestiel vaarwel en koopt de hoeve. Op 26 november 1904 rcht hij een verzoek aan de Heeren Burgemeester en schepenen van Wilrijck “om de machtiging te verkrijgen om de stalling zijn er onlangs aangekocht hoeve, gelegen tegen de Doornstraat te Wilrijck, eene heropbouwing te mogen verrichten dienende tot ene herberg met verdere aanhorigheden, alles te maken volgens de hierbijgevoegde teekeningen van voormeld gebouw, alsmede het in tweeën leggen der huizing van de hoeve voor twee eenmanswoningen waarvan de voorgevels en alle andere muren des gebouws zullen onverandrt blijven, buiten eene deur toe te metselen en eene andere te openen langs de zijgevel.”

In 1906 wordt de oude dierenstal van de hoeve omgebouwd tot herberg “De Tien Linden” en een jaar later wordt het vroegere woonhuis opgesplitst in twee werkmanswoningen. Op kerstdag 1909, vier jaar na de opening van de herberg, trekt Corneel met z’n vrouw in één van de huisjes naast het café. Dan wordt de herberg tot april 1918 bewoond door het echtpaar Jan Louis Busschop – Maria Philomna De Ruyyscher. Daarna neemt Jan Frans Stroobants er zijn intrek. Later werd de herberg eigendom van Petrus Eduardus van Hove die landbouwer was.

Op 7 juni 1979 werd zijn eigendom openbaar verkocht en kwam zo in het bezit van brouwerij ‘De Konick’, heden brouwerij Duvel Moortgat.